cardlogo01.gif (2975 bytes)cardlogo.gif (7134 bytes)


歡迎光臨大順電子賀卡中心,本區備有各式各樣的電子賀卡,完全免費的提供各位網友使用,並且本區ㄝ提供圖片上傳的服務,您可以將您喜愛的圖片分享給大家,充分的利用網路資源。
year.jpg (5364 bytes)聖誕卡.jpg (3675 bytes)
lovem.jpg (4493 bytes)year002as.jpg (3334 個位元組)

 

本中心將會陸續擴增各項卡片服務,同時您如果有漂漂的圖的話,ㄝ可上傳至本中心喔!!

 

卡片上傳
本中心系統由
Sunny維護。